•  069 11 406 11
 •  infof@fizikalna-terapija.com

Vežbe po Vojti

Eskulap Medika Plus, Sombor

Vežbe po Vojti

Vojtina funkcionalna dijagnostika

Primena položajnih reakcija u proceni motoričke zrelosti deteta.

Osnivač terapije je dr Waclav Vojta, neurolog , poreklom Čeh. Razvoj metode je počeo 1954g, prvo u Pragu, kasnije u Münchenu u Kindercentrumu.

Dijagnostički postupak po dr Vaclavu Vojti predstavlja uspešnu funkcionalnu analizu za procenu zrelosti centralnog nervnog sistema u najranijem uzrastu (prvo I drugo tromesečje) kada klasičnim neurološkim pregledom nismo u mogućnosti da sagledamo abnormalnosti jer se proces sazrevanja gotovo svih neuroloških struktura odvija tokom vremena.

Prim. Mr sc. Med. Dr Vladislava Stejin praktikuje metodu “po Vojti” od 1985.g. Nakon usavršavanja u Minhenu 1990.g u Kindercentrumu pod patronatom dr Vaclava Vojte dobila je zvanični certifikat za sprovodjenje ove metode.

Postavljanjem deteta u sedam različitih položaja izaziva slanje draži ka mozgu i kičmenoj miždini što dovodi do reakcije glave, trupa i ekstremiteta.Ako je poremećen sposobnost CNS, da se prilagodi promeni položaja tela i da se obradi aferentne impulse-reakcija se smatra abnormalnim.

Ranom dijagnostikom i tretmanom sprečava ili se ublažava nastanak kliničke slike usled oštećenja ili poremećaja motoričkog centra, nervnih veza odnosno sinapsi.Kada je u pitanju poremećaj centralne koordinacije i tonusa mogu biti:blage, srednje teške i teške u pravcu hipo ili hipertonije.Kod postavljanja dijagnoze u drugom i trećem trimestu mogu biti:

-usporen motorni ili psihomotorni razvoj bez znakova oštećenja CNS-a i bez mentalnog deficita.

-disharmoničan motorni razvoj ali sa odstupanjem od idealnog motrnog razvoja bez znakova oštećenja CNS-a.

-simptomatski rizičan razvoj koji se klinički ispoljava patološkom simptomatologijom u vidu hipertonije, hipotonije i distonije.

-konačna dijagnoza se postavlja po navršenoj prvoj godini života (rizično dete se prati do tri godine života).

Vojta terapija je metoda rehabilitacije, kod koje se u odredjenim položajima na ledjima, boku, stomaku stimulišu deset zona na ljudskom telu, sa aktivacijom mišića u celom telu.

Terapija se sastoji iz tri osnovne faze:
*prva faza je refleksno okretanje na ledjima-preduslov za hvatanje i sedenje.
*druga faza refleksnog okretanja naboku-preduslov za hodanje.
*refleksno puzanje na stomaku-preduslov za vertikalizaciju-uspravljanje.

Provoditi terapiju po ovom redosledu! Najbolje rezultate se postižu što ranije to bolje, već u prvom trimestru kada nije došlo do usvajanja loših motornih obrazaca.

Indikacije su: kod teških i srednje teških centralne koordinacije tonusa, malpozicije, perifernih oduzetosti, spine bifide, kongenitalnih miopatije, kod mišićnog ili neurogenog tortikolisa, cerebralne paralize, loše držanje tela, deformitet kičmenog stuba, kontrakture zglobova, razvojni poremećaj koordinacije, stečeni cerebralni sindrom.

Kontraindikacije su:
Težak mentalni deficit, primarni i sekundarni autizam, teške forme Westovog syndroma, povišena telesna temperatura, dan vakcinacije.

Vežbe po Vojtu: primenjuje se individualno po svakom detetu.Nosilac terapije je edukovan roditelj.Sprovodi se 3-4 dnevno po 3 X svaka vežba.Sprovode se sve faze zbog pravilnog budjenja motoričih funkcija.Kod mentalne zaostalosti nedostaje glavna pokretačka snaga, vegatativna uzbudjenost, zainteresovanost i kontakt sa spoljašnjim svetom.Nakon dužeg vremena kada se zapaža poboljšanje ili dobro vladanje tehnikom vežbanja, terapeut može da se ukida vežbanje ukoliko zadovoljava stanje pacijenta.Kod primene Vojta terapije nije bolno ako se zone pravilno stimulišu, daje neprijatnost zbog plača deteta.Ne ostavlja posledice na psihu deteta i nije kontraindikovano kod dece sa epilepsijom.Može da se primenjuju ove vežbe i nakon godinu dana jer nema uzrastne granice za prekid ove vežbe.

Kod dece sa problemima u razvoju treba roditeljima objasniti i sprečavati da ne vertikalizuju dete ranim postavljanjem u nosiljku, sedeći položaj, šetalicu, vertikalni položaj i forsiranje hodanja.

Usluge i terapije

 • Kineziterapija
  Kineziterapija Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u…
 • Manualna terapija
  Manualna terapija Manuelne tehnike su bezbolne, sigurne, akademske tehnike lečenja uz pomoć ruku fizioterapeuta. Trenutno u svetu…
 • Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja
  Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja U Ambulanti Eskulap Medika Plus radimo: Individualni rad sa decom i odraslimaPrecizna procena stanja telaKorekcija…
 • Vežbe po Vojti
  Vežbe po Vojti Vojtina funkcionalna dijagnostika Primena položajnih reakcija u proceni motoričke zrelosti deteta. Osnivač terapije je dr…