•  069 11 406 11
  •  infof@fizikalna-terapija.com

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

Eskulap Medika Plus, Sombor

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

U Ambulanti Eskulap Medika Plus radimo:

Individualni rad sa decom i odraslima
Precizna procena stanja tela
Korekcija posture, biomehanike i deformiteta kod dece
Sistemsko rešavanje zdravstvenog problema
Trajanje jednog kineziterapijskog tretmana je od 60 do 90 minuta

 

 

 

 

Usluge i terapije