•  069 11 406 11
 •  infof@fizikalna-terapija.com

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

Eskulap Medika Plus, Sombor

Korektivne vežbe za decu kod raznih deformiteta i stanja

U Ambulanti Eskulap Medika Plus radimo:

Individualni rad sa decom i odraslima
Precizna procena stanja tela
Korekcija posture, biomehanike i deformiteta kod dece
Sistemsko rešavanje zdravstvenog problema
Trajanje jednog kineziterapijskog tretmana je od 60 do 90 minuta

 

 

 

 

Usluge i terapije

 • Manualna terapija
  Manualna terapija Manuelne tehnike su bezbolne, sigurne, akademske tehnike lečenja uz pomoć ruku fizioterapeuta. Trenutno u svetu…
 • Kineziterapija
  Kineziterapija Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u…
 • Vežbe po Vojti
  Vežbe po Vojti Vojtina funkcionalna dijagnostika Primena položajnih reakcija u proceni motoričke zrelosti deteta. Osnivač terapije je dr…
 • Sportske povrede i sportska rehabilitacija
  Sportske povrede i sportska rehabilitacija Bavljenje sportom nosi sa sobom i povećan rizik od povređivanja. Biti “van stroja” zbog povrede…