•  069 11 406 11
  •  infof@fizikalna-terapija.com

Fizikalna terapija - sve što treba da znate

Eskulap Medika Plus, Sombor

Šta je fizikalna terapija?

Fizikalna terapija podrazumeva primenu agenasa (struja, svetlo, zvuk, magnet) kod rešavanja problema spinalnog bola, upale mišića i nerava, otoka i zarastanja meko-tkivnih i koštano-zglobnih struktura. Pod fizikalnom terapijom se podrazumeva terapijsko delovanje raznih fizičkih agenasa, koji se danas primenjuju uglavnom preko kože.

Primenjeni u okviru adekvatne doze, koja ne ugrožava integritet tkiva, fizikalni agensi deluju u vidu fizioloških draži na ekstero-i proprioreceptore i dovode do lokalnih i ostalih reakcija organizma i uspostavljanja normalnih fizioloških uslova.

STANJA KOJIMA SE BAVIMO I TRETIRAMO :

Neurološka,Reumatološka i Ortopedska stanja:

– Bolovi u leđima (lumbago, diskus hernija, spondiloza, spondilolisteza, spinalna stenoza , brachialgia , ischialgia)
– Bolovi u zglobovima
– Lumbalni i cervikalni sindrom(Sindrom Lumbale at Cervicale)
– Različita reumatska stanja (degenerativna oboljenja (gonartroza, koksartroza…), vanzglobna oboljenja (periartritis, tendinitis)
– Povrede: kontuzije, uganuća, rupture tetiva i mišića
– Sportske povrede (teniski lakat, sindrom bolnih prepona, skakačko koleno , kidanje prednje ukrštene veze LCA…)
– Bavimo se rehabilitacijom nakon imobilizacije i operativnih zahvata (prelomi, iščašenja…)
– Rehabilitacijom nakon ugradnje endoproteze (veštački kuk, veštačko koleno)
– Rehabilitacijom nakon oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema (hemiplegije,paraplegije paralize i pareze nerava …)
– Korekcijom deformiteta kičmenog stuba i stopala kod dece

Pored pružanja usluga kod nas, postoji i mogućnost dolaska u vaš dom (patronaža).